GMT +1:00

Co nabízíme

Klinické vyšetření
pohovor s pacientem - zjištění rizikových faktorů, zjištění prodělaných chorob a léčby, rozbor obtíží
objektivní vyšetření
 
Ekg
metoda, která snímá z povrchu těla elektrické potenciály přenesené ze srdce a na jejich základě zjišťuje případné poruchy srdečního rytmu, poruchy vedení srdečních vzruchů a změny tvaru křivky, které způsobují některé choroby
 
Zátěžové ekg (ergometrie)
snímání ekg, měření krevního tlaku a sledování obtíží pacienta při postupně se zvyšující zátěži na bicyklovém ergometru a poté v zotavovací fázi v klidu, vyšetření se provádí hlavně v rámci diagnostiky ischemické choroby srdeční a při zjišťování poruch rytmu při zátěži u některých chorob
 
Echokardiografické vyšetření
ultrazvukové tj. neinvazivní vyšetření srdce, které měří velikost srdečních oddílů, hodnotí výkonnost srdce, hodnotí funkci chlopní, zjišťuje patologické útvary v srdci...
 
24 hodinová monitorace krevního tlaku a ekg (holter)
vyšetření smluvně zajištěno v Říčanech
 
Dispenzarizace pacientů (tj. sledování a léčba)
pacienti se srdečními vadami a po operaci srdečních vad
pacienti s ischemickou chorobou srdeční, stavy po revaskularizačních výkonech (aortokoronárním bypassu a angioplastice)
pacienti s kardiomyopatiemi
pacienti s poruchami srdečního rytmu
pacienti s implantovaným kardiostimulátorem
pacienti s vysokým krevním tlakem
pacienti s poruchou metabolizmu tuků
 
Spolupráce s většinou kardiocenter v Praze
 

Kardiologie Říčany s.r.o., OC Lihovar, Barákova 237/8, 251 01 Říčany u Prahy, telefon:  +420 737 376 708